Dotacje na przebudowę i modernizację budynku starej plebanii w Piasecznie

Dotacje na przebudowę i modernizację budynku starej plebanii w Piasecznie

Trwa przebudowa i modernizacja zabytkowego budynku Starej Plebanii, który będzie siedzibą nowego Muzeum Piaseczna. W maju 2021 roku informowaliśmy, że na tę inwestycję Gmina Piaseczno otrzymała prawie 1 milion złotych dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

10 sierpnia 2021 roku nastąpiło podpisanie umowy o dofinansowanie z Województwem Mazowieckim, reprezentowanym przez Marszałka Adama Struzika, na projekt inwestycyjny pn.: „Przebudowa i modernizacja budynku starej Plebanii w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe, Typ projektów: „Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie w ramach projektu to kwota 999 688,83 zł.

Realizacja projektu polega na renowacji i modernizacji zabytkowego budynku Starej Plebanii w Parafii p.w. Św. Anny w Piasecznie wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno-konferencyjny, który pełnić będzie funkcje kulturalne i edukacyjne. Inwestycja pozwoli na zatrzymanie stopniowej degradacji zabytku, poprzez zastosowanie szeregu funkcjonalnych rozwiązań jak np. izolacje przeciwwilgociowe, warstwy ochronne, czy wykonanie mocniejszych konstrukcji. W ramach projektu zostaną usunie bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych poprzez zastosowanie szeregu udogodnień umożliwiających swobodne korzystanie z budynku i oferty kulturalnej dla wszystkich grup społecznych. Stara Plebania otrzyma zupełnie nowe funkcje użytkowe, wykorzystywane na cele kulturalne i edukacyjne. W ramach projektu będą wykonywane prace przygotowawcze, prace budowlane, nadzór inwestorski, digitalizacja zasobów, promocja projektu.

Informujemy, że 19 sierpnia 2021 roku odbyło się podpisanie umowy dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego pomiędzy Gminą a Województwem Mazowieckim na zadanie “Remont i przebudowa budynku starej plebanii w parafii pw. św. Anny w Piasecznie przy Pl. Piłsudskiego 10 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek muzealno – konferencyjny” na kwotę dotacji 80 000,00 zł.

W ramach zadania dofinansowane zostaną roboty zakończone w roku bieżącym:
1) Dostawa i montaż zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej na potrzeby przebudowy i modernizacji budynku starej Plebanii.
2) Pokrycie dachów blachą tytan-cynk, grafit na rąbek stojący z podziałami poprzecznymi.
Całkowity koszt robót 245 578,14 zł, przyznana kwota dotacji ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego to 80 000,00 zł.

19 sierpnia 2021 roku odbyło się również wręczenie dla Gminy Piaseczno przez Wicemarszałka Wiesława Raboszuka certyfikatów “Cenny Zabytek Mazowsza”. Certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza” przyznawany jest przez samorząd województwa mazowieckiego. Oznaczone nim zabytki to obiekty, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla naszego regionu znaczenie historyczne, kulturalne i architektoniczne. Budynek Plebanii otrzymał dofinansowanie w kwocie 80 tys. zł z budżetu Mazowsza.

Źródło: Urząd Miejski w Piasecznie

Previous Odzyskane telefony, sprawca kradzieży w policyjnym areszcie
Next Zatrzymany w rękach dzielnicowych

Może to Ci się spodoba

Proces leczenia narkomani – poszczególne etapy

Jak wiadomo leczenie uzależnienia od narkotyków nie jest proste i zwykle trwa bardzo długi czas. W związku z rodzajem uzależnienia, możemy samo leczenie od narkomanii podzielić na różne etapy i

Odwodnienie ulicy Dworcowej

W inwestycjach drogowych to co najbardziej skomplikowane i kosztowne często niewidoczne jest dla oka mieszkańca. Właśnie montowany jest wielki zbiornik retencyjny, który przyjmował będzie wodę deszczową z ulicy Dworcowej. Kanalizacja

Nowoczesna pracownia rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej otwarta w Krakowie

W krakowskim szpitalu im. Ludwika Rydygiera otwarta została nowoczesna pracownia rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej. Ma zapewnić szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę onkologiczną. Zainstalowany tomograf komputerowy jest też bezpieczniejszy dla zdrowia pacjentów, wykorzystuje

Szkolenie dotyczące Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

W środę 19 kwietnia 2017 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie  odbyło się szkolenie przygotowujące funkcjonariuszy Policji i służby Celno – Skarbowej do realizacji nowych zadań przewidzianych w przepisach ustawy

Dni Bezpiecznego Internetu

W ramach obchodów Dni Bezpiecznego Internetu (Tygodnia Bezpiecznego Internetu) w 2017 roku obchodzonego pod hasłem „Razem zmieniamy Internet na lepsze”, policjanci Wydziału Prewencji KWP w Krakowie wspólnie z dyrekcją oraz

Msza święta w intencji małopolskiej Policji w Katedrze Królewskiej na Wawelu

Tegoroczne obchody Święta Policji w Małopolsce rozpoczęła uroczysta msza święta w Katedrze Wawelskiej, która odbyła się  w niedzielę, 16 lipca 2017 r. o godz.10.00. Mszę celebrował  Krajowy Duszpasterz Policji, Biskup

0 Comments

Brak komentarzy!

You can be first to comment this post!

Zostaw odpowiedź